Hòa Bình công bố mức thu học phí năm học 2019-2020

  Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

  Theo đó, với khu vực 1 (thành phố Hòa Bình và huyện Lương Sơn), mức thu học phí như sau:

  Cấp học

  Khu vực

  Mức thu học phí

  (Đồng/tháng/học sinh)

  Mầm

  non

  Cụ ông lấy 39 người vợ, nhà xây 100 phòng, lúc sung mãn nhất cưới 10 vợ một năm
  Nắng nóng gay gắt kéo dài chưa xác định được ngày chấm dứt ở miền Bắc
  Hải Dương: Đột kích ‘động lắc‘ Dubai, phát hiện 12 ‘dân chơi‘ dương tính với ma túy

  Nhà trẻ

  Các phường thuộc thành phố Hòa Bình và thị trấn Lương Sơn

  59.000

  Mẫu giáo

  Các phường thuộc thành phố Hòa Bình và thị ữẩn Lương Sơn

  58.000

  Nhà trẻ

  Các xã thuộc thành phố Hòa Bình

  55.000

  Mẫu giáo

  Các xã thuộc thành phố Hòa Bình

  54.000

  Nhà trẻ

  Các xã thuộc huyện Lương Sơn

  51.000

  Mẫu giáo

  Các xã thuộc huyện Lương Sơn

  49.000

  Trung học cơ sở (bao gồm cả bổ túc Trung học cơ sở)

  Các phường thuộc thành phố Hòa Bình và thị trấn Lương Sơn

  55.000

  Các xã thuộc thành phố Hòa Bình

  54.000

  Các xã thuộc huyện Lương Sơn

  51.000

  Trung học phổ thông (bao gồm cả Giáo dục thường xuyên)

  Các phường thuộc thành phố Hòa Bình và thị trấn Lương Sơn

  59.000

  Các xã thuộc thành phố Hòa Bình

  58.000

  Các xã thuộc huyện Lương Sơn

  55.000

  Mầm non; THCS (bao gồm cả bổ túc THCS); THPT (bao gồm cả bổ túc THPT)

  Các xã thuộc vùng có điều kiện khó khăn của huyện Lương Sơn theo quy định của nhà nước

  35.000

  /

  Khu vực 2 (huyện Kỳ Sơn, huyện Cao Phong, huyện Tân Lạc, huyện Yên Thủy và huyện Lạc Thủy) mức thu học phí như sau:

  Cấp học

  Khu vực

  Mức thu học phí

  (Đồng/tháng/HS)

  Mầm non

  Nhà trẻ

  Thị trấn

  50.000

  Mẫu giáo

  Thị trấn

  47.000

  Nhà trẻ

  Các xã

  43.000

  Mẫu giáo

  Các xã

  39.000

  Trung học cơ sở (bao gồm cả bổ túc Trung học cơ sở)

  Thị trấn

  47.000

  t

  Các xã

  42.000

  Trung học phổ thông (bao gồm cả Giáo dục thường xuyên)

  Thị trấn

  47.000

  Các xã

  42.000

  Khu vực 3 (huyện Lạc Sơn, huyện Kim Bôi, huyện Mai Châu và huyện Đà Bắc), mức thu học phí như sau:

  Cấp học

  Khu vực

  Mức thu học phí

  (Đồng/tháng/học sinh)

   

  Nhà trẻ

  Thị trấn

  41.000

  Mầm

  non

  Mẫu giáo

  Thị trấn

  38.000

  Nhà trẻ

  Các xã

  34.000

  Mẫu giáo

  Các xã

  33.000

  Trung học cơ sở (bao gồm cả bổ túc Trung học cơ sở)

  Thị trấn

  38.000

  Các xã

  34.000

  Trung học phổ thông (bao gồm

  Thị trấn

  41.000

  cả Giáo dục thường xuyên)

  Các xã

  38.000

  create

  Hải Bình / giaoducthoidai.vn